Hãy đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Đăng nhập (sử dụng tài khoản của Diễn đàn)

Đăng ký

Hướng dẫn nạp tiền bằng thẻ cào

 

Mua một số phần mềm (Đánh dấu các phần mềm cần mua)
Mã sản phẩmTên đầy đủGiáĐánh dấu mua
PBCPhần mềm tính toán sức chịu tải của Cọc300,000 VNĐ
EQLPhần mềm tính toán tải trọng Động đất200,000 VNĐ
WDLPhần mềm tính toán tải trọng Gió300,000 VNĐ
RCCPhần mềm tính toán diện tích cốt thép Cột200,000 VNĐ
RCBcPhần mềm tính toán và thiết kế cốt thép Dầm300,000 VNĐ
RCScPhần mềm tính toán diện tích cốt thép Sàn100,000 VNĐ
RCCdPhần mềm vẽ và thống kê cốt thép Cột50,000 VNĐ
RCBPhần mềm vẽ và thống kê cốt thép Dầm300,000 VNĐ
RCSPhần mềm vẽ và thống kê cốt thép Sàn300,000 VNĐ
PFDPhần mềm thiết kế Móng cọc300,000 VNĐ
PFDePhần mềm triển khai chi tiết Đài cọc100,000 VNĐ
KCS IFDPhần mềm thiết kế móng đơn100,000 VNĐ
KCS STFPhần mềm thiết kế khung thép tiền chế100,000 VNĐ
KCS KTVPhần mềm kiểm tra cốt thép Vách300,000 VNĐ