KetcauSoftDiễn đàn KetcauSoft - Các điều lệ

Forum là nơi trao đổi các vấn đề về kết cấu và về phần mềm của KetcauSoft.

Tài khoản đăng ký trên forum này đồng thời là tài khoản để tham gia các hoạt động khác trên trang KetcauSoft, như Thư viện, Đào tạo v.v..

Không đề cập các vấn đề về chính trị hay tôn giáo

Chúng tôi đòi hỏi ở bạn thái độ tôn trọng người khác khi tham gia forum này.

Nếu bạn là Spamer, xin đừng đăng ký vì chắc chắn bạn sẽ không có quyền viết bài trên forum.


Trở về đầu trangTrở lên trên