KetcauSoft


Đăng trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
báo lỗi phần mềm
01-10-2018, 10:25 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 01-10-2018 10:30 PM bởi tuantn04.)
Bài viết: #21
RE: báo lỗi phần mềm
Anh hùng ơi cho em hỏi dưới là lỗi gì , và sửa thế nào hả anh?

[Hình: foPsLU.png]
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: subcmonsnigot , altahs11 , herushki , reynaoh2 , jenniejj16 , Charleserump , craigya60 , hallieip1 , HarryTep , nikkilh4 , KarinaViP , LarosmG , Gessonk , ZarantN , CanScatO , Mamukkn , Grompelsaum , RiordianCach , maria913332 , Ronexecofe , RazorDK , andrejgalai , jeagmaTemn , johnEa , Quorhoole , VitrusE , jeffhp11 , Gelpimmiree , Unedgedus , WHETTEDIA , VindentSok , Jaksitiz , SteveKeepe , JoxxrdDiuro , Glennelero
02-10-2018, 07:45 AM
Bài viết: #22
RE: báo lỗi phần mềm
Hi Tuấn, trước hết em thử cài lại bộ phần mềm mới nhất nhé
Khi phản hồi phần mềm, em hiểu giúp là anh không thể hỗ trợ nếu thông tin không có ý nghĩa; em cần xem thêm về cách phản hồi phần mềm tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=1998

Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://www.wefly-str.com

[Hình: p2015102801.png]
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: GoromM , Ramirezpl , anatolich , elainesq1 , mariettapz16 , Majorexack , VictorHaifs , zigevs , xxx-2sevsk , HujloV , haelaLabe , SamanthaVat , Jamestyday , elnorakn69 , LindseyNot , Merdarionbed , Proownerex , TerenceC , joycezz2 , jimmielg69 , VictorTiela , RusselGoamb , Jasonr , rosanneep16 , annawu3 , WilliamtjBoapy , jeagmaTemn , IndianaJ , Katfeade , helenzo16 , leannari1 , geraldgr4 , Unedgedus , RandalTept , Irvingml , Dominicbew , nibololihiaa , JoxxrdDiuro , WHETTEDIA , Gessonk , Glennelero , TikotanS , GalenOt
02-10-2018, 05:47 PM
Bài viết: #23
RE: báo lỗi phần mềm
vang nó bị như sau anh ah, em đang ký dùng thử, sau khi phần mềm thông báo khởi động lại để sử dụng thì nó báo lỗi như trên, và cụ thể trong Delails nó thông báo như dưới đây:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=Value of '0' is not valid for 'SelectedIndex'.
Parameter name: SelectedIndex
at System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
at wuYaHP97HNS0eCLmcF.DkD8HMQqhVXf4eqc4P.RrMb2pCgKfsaGM1SH6xQ(Object , Int32 )
at wuYaHP97HNS0eCLmcF.DkD8HMQqhVXf4eqc4P.Osyg3pKBq5()
at KCS_STF_2018.frmMain.hmgupwN8uGrwn2dixVq()
at KCS_STF_2018.frmMain.Form_Default()
at KCS_STF_2018.frmMain.DbXLyCpvJnc635ClO6Y(Object )
at KCS_STF_2018.frmMain.j1nfkChX71(Object , EventArgs )
at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
KCS STF 2018
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/Administrator/Desktop/KCS_STF_2018_20181001/KCS%20STF%202018.exe
----------------------------------------
System
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Management
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
----------------------------------------
System.Data
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Core
Assembly Version: 3.5.0.0
Win32 Version: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.

Em không rõ trong quá trình cài đặt bị thiếu cái gì em đang dùng win7 32bit
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: CharlesJoire , Ramirezpl , Zarlospeab , Dwaynesync , ErnemtOt , Lonnieei , AwilliamScoky , HarryTep , shannaou60 , Geraldwes , SortamR , shelleydx69 , hapsSednene , kaylamo69 , FardahU , DelbertOxime , angelinapg3 , herbertzf18 , Umbrakcibe , CLEMENTEmut , maria913332 , NEVILLEgab , JulioEscax , goldiejg69 , Angirhat , Onxexecofe , aqbbaebu , Wokalu , Сара seats , MarnusKnog , Amchiealem , JulianSMU , GalenOt
03-10-2018, 07:59 AM
Bài viết: #24
RE: báo lỗi phần mềm
Hi em, em download bản mới nhất về thử lại xem sao em nhé

Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://www.wefly-str.com

[Hình: p2015102801.png]
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: tuantn04 , Korazhut , Keegreeld , elainesq1 , Majorexack , Limexecofe , Morrispr , PatSE , Jaredfems , DilanCanJ , HujloV , albertaol16 , herbertzf18 , Richardnoimb , fayefr4 , WilliamtjBoapy , pneureque , Quorhoole , reynate3 , jeagmaTemn , oliveij2 , VitrusE , Katfeade , Josephbuple , Tukashsic , Gelpimmiree , aqbbaebu , vilmajq1 , Dwaynesync , Lonnieei , Travispl , RussellMumma , JulianSMU , franEa , Brantpi
03-10-2018, 02:31 PM
Bài viết: #25
RE: báo lỗi phần mềm
Anh hung ơi nó vẫn bị lỗi như trên anh ah anh xem thử xem nó bị lỗi gì thế
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: herushki , Jessicasig , erinzw16 , RumertBila , AwilliamScoky , GeranoL , Robertbourl , KarinaViP , SaltogT , janiemg16 , karinajq11 , Charleserump , RichardNeige , Brandonpic , Francesguace , Proownerex , Максимsmady , VictorTiela , HeathProri , pneureque , WilliamtjBoapy , g_zhabko4 , Quorhoole , Davidreurl , reynate3 , suzettenr2 , GamarjagaM , sergeiBom , juliowv11 , justineto3 , MobPorno , kxrymov_ek , Gelpimmiree , SugutjeX , binsWar , Unedgedus , Lydialeno , margaretny16 , aqbbaebu , rachelgx11 , DasthusW , CornellSr , JasozKeell , VindentSok , Anthozyhit , CarlosVum , JoxxrdDiuro , Charlesjex , Ridgeka , Brantpi , StevenBufal
04-10-2018, 09:28 AM
Bài viết: #26
RE: báo lỗi phần mềm
Em chụp ảnh giúp anh vị trí của phần mềm KCS STF 2018 mà em đang chạy, anh nghĩ là do em chưa cài đặt đúng theo hướng dẫn tại đây: http://thuvien.ketcausoft.com/pages/P170...ausoft.php

Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://www.wefly-str.com

[Hình: p2015102801.png]
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: Korazhut , Maloeffal , Keegreeld , Limexecofe , Dominicdof , Dwaynesync , Proownerex , EmetPag , MedaarkKNeks , XRumerTest , Javierpt , HujloV , jimmielg69 , LorkaV , lupeth3 , NavarasBut , JulioPar , Katfeade , Ronexecofe , rosannesp3 , jeagmaTemn , pneureque , heidisx3 , lynettefx69 , kxrymov_ek , Angirhat , GivessVok , Titan3M , anavc60 , Unedgedus , WilliamtjBoapy , Andrewexicy , CornellSr , Vimcentmi , DosephCalo , ErnemtOt , CraisGes , Irvingml , Lubertsat , StephenMl , Arnoldea , EdwardEpink , GeorgeHap , AnthonyCig , franEa , Glennelero , Ridgeka , Brantpi
05-10-2018, 10:42 AM
Bài viết: #27
RE: báo lỗi phần mềm
E cảm ơn anh , lỗi do em kong cai theo huong dan thank anh
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: Keegreeld , Limexecofe , malyshtup , Stevempa , KarinaViP , dncqra , maxineua4 , elnorakn69 , Katfeade , Proownerex , rondabg3 , CanScatO , JohnnyDug , RichardNeige , johnEa , veraye2 , DuaneJes , Ronexecofe , CHRISTox , Geronr28 , lynnemm69 , oliveij2 , pneureque , monanw4 , launsE , aqbbaebu , WHETTEDIA , lealb60 , lesleyno16 , herminiavh16 , Dwaynesync , Сара seats , DosephCalo , TerenceC , Wendellsi , sondrayv16 , SamuelAcatoer , VascoWax , HelkaS , Brantpi
11-10-2018, 04:01 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 11-10-2018 04:06 PM bởi Achye.)
Bài viết: #28
RE: báo lỗi phần mềm
Cho mình hỏi Lỗi này là gì vậy anh Hùng ?
Mình đang mô hình cột + kèo BTCT


Tệp đính kèm Hình thu nhỏ
   

.rar  KeoBT.rar (Kích cỡ: 1.07 KB / Tải về: 45)
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: BitcoinGolde , Marioescax , Jamesassek , petradk11 , twilajh16 , Francesguace , pneureque , RusselGoamb , Jasonr , DeniseHip , johnEa , GopdirL , Katfeade , lynnemm69 , Proownerex , jeagmaTemn , Quorhoole , yolandapt16 , Husecyscounse , kxrymov_ek , launsE , jannaoq2 , Davidreurl , StanleyLync , PatrickGype , Luisecb , Danoto , Jameschemo , Charlesjex , JoxxrdDiuro , TragisLep , MartaGab , Brantpi
12-10-2018, 07:32 AM
Bài viết: #29
RE: báo lỗi phần mềm
Chào bạn

Lỗi này xảy ra khi bạn đang thực hiện thao tác gì vậy bạn

Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://www.wefly-str.com

[Hình: p2015102801.png]
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: AliceCeW , GeranoL , AlbertoAxoca , delorisnv4 , Akimflews , Georgeket , Steveneoke , johnEa , DerTep , TerenceC , herbertln11 , annahx16 , Janetkayam , kensb18 , WilliamtjBoapy , raeax2 , CLEMENTEmut , AdamExhacy , Proownerex , bernicezo60 , Altuscils , Moigrynetol , Lubertsat , Arnoldea , Wokalu , JoxxrdDiuro , AbrahamGop , Brantpi , Ridgeka , GalenOt
12-10-2018, 01:52 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 12-10-2018 01:53 PM bởi Achye.)
Bài viết: #30
RE: báo lỗi phần mềm
Khi mình chạy nội lực thì bị lỗi đó anh Hùng.
Dùng mô hình khung có sẵn thì OK, mình đang thử vẽ điểm, vẽ thanh để tính cột. kèo bê tông chạy thị lỗi Big Grin
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: Dominicdof , Charleserump , Andrewhek , pneureque , gretchendw11 , VladislavDueri , Proownerex , wayneoo3 , EfimcAl , Ridgeka , jeagmaTemn , WilliamtjBoapy , GopdirL , vilmajq1 , Gessonk , StanleyLync , MarnusKnog , FalcolmKer , genacMus , claraqa69 , SarumaX , TikotanS , GeorgeHap , Imp13hef , TommyX , JoxxrdDiuro , Scottiodic
Đăng trả lời 


Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách

Trở về đầu trangTrở lên trên