Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 690 047
Chia sẻ trang này
EQL - Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán tải trọng Động đất

Download tài liệu hướng dẫn: Download.

QUY ĐỊNH CHUNG

EQL hỗ trợ tính toán tải trọng Động đất theo 3 phương pháp, mỗi phương pháp được áp dụng trong các trường hợp khác nhau:

  • Tính toán giá trị của phổ phản ứng gia tốc thiết kế. Được sử dụng cho giai đoạn thiết kế sơ bộ, do phương pháp này đơn giản, dễ khai báo trong Etabs, tuy nhiên không phu hợp với trường hợp phân tích kết cấu sử dụng mô hình làm việc đồng thời giữa nền đất và kết cấu (mô hình sử dụng spring)
  • Phương pháp Tĩnh lực ngang tương đương, và phương pháp Phân tích phổ phản ứng dạng dao động: phạm vi sử dụng được quy định rõ trong TCXDVN 375-2006.
Với 2 phương pháp tính toán tải trọng động đất, EQL đòi hỏi các thông tin về dao động của công trình phải được xuất ra từ Etabs thông qua file *.mdb, như quy định phía dưới đây.

QUY ĐỊNH VỀ DỮ LIỆU

Dữ liệu về thông tin dao động có thể là dữ liệu của mô hình 3D hoặc 2D; lưu ý rằng cách xuất dữ liệu dao động từ Etabs 2013 trở lên phức tạp hơn so với từ Etabs 9.7.4, xem thêm thông tin tại đây

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT DỮ LIỆU TỪ ETABS

Xuất dữ liệu sang file *.mdb từ Etabs bằng menu File Export Save Input/Output as Access Database File, theo các bảng sau đây

Đối với phiên bản Etabs 9.7

Đối với phiên bản Etabs 2013

Xem thêm về: phương pháp xuất dữ liệu dao động cho Etabs 2013 tại đây

 
Chia sẻ trang này: