Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 129 261
Chia sẻ trang này
EQL - PHẦN MỀM TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT

1. GIỚI THIỆU

Giá thành: 200.000 VNĐ, xem hình thức thanh toán

EQL là phần mềm tính toán tải trọng động đất theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012. EQL tính toán tải trọng động đất theo các phương pháp sau:

(Xem thêm các phương pháp khai báo tải trọng động đất trong Etabs)
 • Tính toán giá trị phổ phản ứng gia tốc thiết kế
 • Phương pháp Tĩnh lực ngang tương đương
 • Phương pháp Phân tích phổ phản ứng dạng dao động

Hướng dẫn sử dụng: xem  EQL - Hướng dẫn sử dụng

Tác giả: Hồ Việt Hùng

2. Download và cài đặt

Download: bộ phần mềm KetcauSoft

Cài đặt: các bước cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm đầy đủ chức năng trong vòng 7 ngày: link hướng dẫn

THÔNG TIN CẬP NHẬT

 • Ngày 11.07.2017 - Xuất file tính phổ với chu kỳ > 4s
 • Ngày 08.10.2015 - Chức năng đọc dữ liệu từ File 3D
 • Ngày 08.10.2015 - Cho phép người dùng chọn mẫu file xuất ra
 • Ngày 08.10.2015 - Chức năng thông báo phiên bản mới
 • Ngày 08.10.2015 - Bổ sung hệ số kể đến tính không đều đặn của kết cấu
 • Ngày 08.10.2015 - Sửa lỗi khi tính theo phương pháp phân tích phổ phản ứng dạng dao động
 • Ngày 19.05.2015 - Loại bỏ các tầng không được gán Diaphragm
 • Ngày 21.06.2014 - Sửa lỗi đọc khối lượng tham gia dao động theo phương Y
 • Ngày 20.07.2013 - Xuất dữ liệu về tọa độ tâm khối lượng
 • Ngày 24.03.2013 - Fix runtime error
 • Ngày 03.12.2012 - Sửa lỗi đọc khối lượng tầng khi gán Diaphragm ngẫu nhiên
 • Ngày 27.10.2012 - Sửa lỗi đọc sai thứ tự tầng khi gán Diaphragm ngẫu nhiên

3. HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Clip giới thiệu


Giao diện chính


Xuất kết quả ra bảng tính 
Chia sẻ trang này: