Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 212 774
Chia sẻ trang này
HỒ VIỆT HÙNG

Họ và tên:   Hồ Việt Hùng

Năm sinh:   1984

Chứng chỉ:
  - Thạc sĩ kỹ thuật - Đại học Xây dựng Hà Nội (2010)
  - Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành XDDD & CN - Đại học Xây dựng Hà Nội (2007)

Đơn vị công tác:
  - 2015 - Nay: Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY
  - 2010 - 2015: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC)
  - 2007 - 2010: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Thành

Tham chiếu:
  - Diễn đàn Ketcau.com, name: Hoang Van
  - Diễn đàn Cadviet.com, name: Jin Yong
  - Youtube Chanel: youtube.com/user/hoangvanard
  - Facebook: Facebook.com/hoviethung.htc

Nơi ở hiện tại:   Hà Nội

Liên hệ:
  - email: hoviethung@wefly-str.com
  - email: hoviethung.kcs@gmail.com
  - phone: 0915.236.184 (xin liên hệ trước 21h)

 

 
Chia sẻ trang này: