Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 642 278
Chia sẻ trang này
KCS Inside - Phần mềm quản lý các ứng dụng của KetcauSoft

1. GIỚI THIỆU

KCS Inside là phần mềm quản lý các ứng dụng của KetcauSoft với các tính năng sau:
  • Cho phép chạy các ứng dụng của KetcauSoft thông qua thao tác chọn trên menu
  • Liệt kê phần mềm chạy gần nhất
  • Liệt kê các phần mềm chạy nhiều nhất
  • Quản lý các thiết lập chung của các phần mềm KetcauSoft
Hướng dẫn cái đặt: phần mềm tự động chạy sau khi cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

Các ý kiến khi sử dụng phần mềm xin trao đổi tại đây: về phần mềm KCS Inside

Tác giả: Hồ Việt Hùng

THÔNG TIN CẬP NHẬT

 

2. HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

 
Chia sẻ trang này: