Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 129 238
Chia sẻ trang này
KCS Inside - Phần mềm quản lý các ứng dụng của KetcauSoft

1. GIỚI THIỆU

KCS Inside là phần mềm quản lý các ứng dụng của KetcauSoft với các tính năng sau:
 • Cho phép chạy các ứng dụng của KetcauSoft thông qua thao tác chọn trên menu
 • Liệt kê phần mềm chạy gần nhất
 • Liệt kê các phần mềm chạy nhiều nhất
 • Quản lý các thiết lập chung của các phần mềm KetcauSoft
Hướng dẫn cái đặt: phần mềm tự động chạy sau khi cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

Các ý kiến khi sử dụng phần mềm xin trao đổi tại đây: về phần mềm KCS Inside

Tác giả: Hồ Việt Hùng

THÔNG TIN CẬP NHẬT

 • 13.08.2019: Chức năng hiển thị thông báo thời hạn sử dụng khi sắp kết thúc để người dùng biết trước và có kế hoạch gia hạn phần mềm. Chức năng lựa chọn hình thức sử dụng trong lần cài đặt đầu tiên
 •  

  2. HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

   
  Chia sẻ trang này: