Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 814 166
Chia sẻ trang này
KCS LAT - Phần mềm vẽ và thống kê Lanh tô

GIỚI THIỆU

KCS LAT là phần mềm cho phép người dùng dễ dàng thực hiện bản vẽ mặt bằng lanh tô dựa trên bản vẽ mặt bằng kiến trúc, với chức năng tự động đặt tên, tự động thể hiện chi tiết và thống kê cốt thép.

KCS LAT là ứng dụng miễn phí.

Tác giả: Hồ Việt Hùng

Download

KCS LAT cũng có sẵn trong bộ phần mềm của KetcauSoft.

  • Dành cho tất cả các phiên bản của AutoCAD: download

Thông tin cập nhật

Cài đặt trong AutoCAD

Sử dụng

Thảo luận

Các vấn đề khi sử dụng có thể thảo luận tại đây

 

 
Chia sẻ trang này: