Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 129 268
Chia sẻ trang này
KCS LAT - Phần mềm vẽ và thống kê Lanh tô

1. Giới thiệu

KCS LAT là phần mềm cho phép người dùng dễ dàng thực hiện bản vẽ mặt bằng lanh tô dựa trên bản vẽ mặt bằng kiến trúc, với chức năng tự động đặt tên, tự động thể hiện chi tiết và thống kê cốt thép.

KCS LAT là ứng dụng miễn phí.

Hướng dẫn sử dụng: Đi kèm cùng phần mềm

Tác giả: Hồ Việt Hùng

2. Download và cài đặt

Download phần mềm tại: trang download

Cài đặt: các bước cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

3. Sử dụng

4. Thảo luận

Các vấn đề khi sử dụng có thể thảo luận tại đây

 

 
Chia sẻ trang này: