Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 663 516
Chia sẻ trang này
XÂY DỰNG MÔ HÌNH

(Quay lại mục lục)

Download: Bài ví dụ chương 2

1. Xây dựng mô hình theo lưới mặc định

Etabs cung cấp công cụ để xây dựng mô hình có hệ lưới cột đơn giản một cách nhanh chóng. Thể thực hành theo bài hướng dẫn này, bạn hãy download bản vẽ kiến trúc và kết cấu theo đướng dẫn ở trên. Trong bản vẽ kiến trúc, bạn chú ý thông tin về chiều cao các tầng. Trong bản vẽ kết cấu, bạn hãy chú ý thông tin về lưới cột, bao gồm số lượng đường lưới theo các phương và khoảng cách giữa chúng.

 

2. Lựa chọn tiêu chuẩn tính toán cốt thép

Trong Etabs, lựa chọn tiêu chuẩn tính toán cốt thép theo BS8110-97, nguyên nhân xin xem thêm tại bài viết này: tính toán cốt thép trong Etabs theo tiêu chuẩn Việt Nam

 

3. Khai báo vật liệu

Khi sử dụng tiêu chuẩn BS8110-97 để tính toán diện tích cốt thép, vật liệu được khai báo như trong tài liệu sau: khai báo vật liệu cho tiêu chuẩn BS8110-97
Giả thiết công trình trong ví dụ trên được xây thiết kế với bê tông cấp độ bền B20 và cốt thép mác AII

 

4. Khai báo các loại tiết diện

Để kết quả tính toán cốt thép đạt được độ chính xác cao, việc khai báo tiết diện cần được tiến hành một cách tỉ mỉ

 

5. Các công cụ xây dựng mô hình

Etabs cung cấp các công cụ sau để xây dựng mô hình:
- Vẽ đối tượng Frame (Lines)
- Vẽ đối tượng Shell (Area, Wall, Ramp ...)
- Vẽ các Point (làm cơ sở để vẽ các đối tượng khác<
- Công cụ sao chép đối tượng Replicate (array, mirro, copy theo tầng ...)

Điểm cần chú ý khi xây dựng mô hình là các đối tượng phải được nối với nhau bằng các nút, tuân theo nguyên tắc của phương pháp phần tử hữu hạn

 

6. Giới thiệu chế độ All Story, Similar Story, One Story

 

7. Hiệu chỉnh tầng

 

8. Xây dựng mô hình bằng cách Import dữ liệu từ AutoCAD

Etabs cung cấp phương thức xây dựng mô hình bằng cách Import dữ liệu từ file DXF xuất ra bởi AutoCad. Chúng ta có thể import mặt bằng lưới cột và mặt bằng kết cấu bằng cách sử dụng phương thức này.

Import mặt bằng lưới cột

Import mặt bằng kết cấu

 

9. Các tùy chọn khung nhìn

 

10. Các công cụ kiểm tra mô hình

 

 

 

 
Chia sẻ trang này: