Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 690 019
Chia sẻ trang này
RCB - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VẼ VÀ THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM

I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Chi tiết xem tại: Các bước cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft


II. CÁC LỆNH DÙNG TRONG AutoCAD

RCB

Lệnh đầy đủ: rcbdraw
Chức năng: Vẽ Dầm từ một file lưu bởi RCB (mở hộp thoại chọn file)

RCBCONFIG

Lệnh đầy đủ: rcbconfig
Chức năng: Thiết lập các thông số liên quan đến cách tính neo, thép cấu tạo, ký hiệu ...

BB

Lệnh đầy đủ: breakbeam
Chức năng: Chia Dầm thành các đoạn ngắn

BBI

Lệnh đầy đủ: breakbeammirror
Chức năng: Chia Dầm tại vị trí đối xứng

DTMC

Lệnh đầy đủ: doitenmatcat
Chức năng: Đánh lại số thứ tự mặt cắt


III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phần mềm RCB cung cấp cách thức khai báo dữ liệu Dầm một cách trực quan, các bước tiến hành khai báo rõ ràng đơn giản, theo thứ tự: khai báo đặc trưng hình học, khai báo đặc trưng về bản sàn (cánh dầm - dùng cho vẽ mặt cắt), khai báo đặc trưng về gối đỡ (Cột, Vách, Dầm), khai báo các đặc trưng về thép dọc, khai báo các đặc trưng về thép đai, khai báo các điểm có đặt dầm phụ hoặc trụ, khai báo các thông tin chung về Dầm.

3.1. Khai báo đặc trưng hình học

Tab Nhịp dầm cho phép bạn khai báo đặc trưng về các nhịp dầm. Khi bạn click vào mỗi nhịp trong mô hình phía dưới, thông tin về nhịp đó sẽ được trả về cho phép bạn điều chỉnh theo mục đích thiết kế. Các đặc trưng hình học được khai báo với quy ước như hình minh họa trong Tab này.
Khi bạn khai báo xong một nhịp, có thể sử dụng các nút lệnh Áp dụng cho các nhịp phía sau hoặc Áp dụng cho tất cả các nhịp để tận dụng các đặc điểm giống nhau giữa các nhịp (ví dụ chiều cao, chiều rộng tiết diện hoặc độ lệch trục ...)
Chú ý: Phần mềm có thể vẽ được những Dầm có sự chênh lệch chiều cao, cao độ, và lệch trục giữa các nhịp

3.2. Khai báo đặc trưng về bản sàn

Khai báo đặc trưng bản sàn với mục đích thể hiện mặt đứng và mặt cắt của Dầm - thể hiện tai Dầm.
Trong mục Loại tiết diện, danh sách thả xuống sẽ cho phép bạn lựa chọn loại tiết diện có 2 bản sàn, 1 bản sàn hoặc không có bản sàn.

3.3. Khai báo đặc trưng về gối đỡ

Khai báo đặc trưng gối đỡ cho phép bạn mô tả các thông tin về gối đỡ
- Mục Tên trục định vị cho phép bạn khai báo tên trục định vị cho gối đỡ, nút mũi tên cho phép bạn đánh tên các trục tiếp theo với thứ tự tăng dần (A, B, C ... hoặc 1, 2, 3 ...). Khi bạn muốn khai trục X1 hãy gõ X ở ô bên trái và 1 ở ô bên phải.
- Mục Loại liên kết đưa ra một danh sách cho phép bạn chọn loại gối lựa là Cột, Vách, Dầm, Console hay đầu tự do. Chú ý, Cột và Vách sẽ có cách thức neo khác nhau tùy thuộc vào thiết lập của bạn.

3.4. Khai báo cốt thép dọc

Để có sự đồng bộ giữa cốt thép dọc và cốt thép đai, và việc thiết kế  đúng với thực tế, chúng tôi đã phát minh ra cơ chế khai báo số lượng cốt thép có trong 1 tiết diện (đây là một phương thức chưa từng được áp dụng cho tất cả các phần mềm vẽ dầm ở Việt Nam và trên thế giới - Hồ Việt Hùng, 2009). Qua đó số lượng cốt thép có thể có trong một tiết diện phụ thuộc vào bề rộng của tiết diện, và được người dùng thiết lập trong menu Thiết lập - Thiết lập số lượng cốt thép, như trong hình dưới đây

Theo hình trên, người sử dụng hãy xác định rằng số trường hợp bố trí cốt thép trên một tiết diện đã được định nghĩa sẵn, dựa trên số trường hợp bố trí phổ biến trong thiết kế thông thường.
Với ví dụ như hình trên, rồng có bề rộng tiết diện < 300 chỉ có thể bố trí tối đa 3 thanh, trong đó có thể bố trí 2 hoặc 3 thanh chạy suốt ở lớp thứ nhất. Trong trường hợp lớp thứ nhất chỉ bố trí 2 thanh, có thể bố trí thêm 1 thanh ở các đầu gối. Tiết diện có bề tộng < 350 có thể bố trí 4 thanh loại 1 (không có đai giữa) ...

3.4.1. Khai báo thép chính lớp dưới

Thép chính được hiểu là thanh thép sẽ chạy dọc suốt chiều dài nhịp dầm hoặc suốt chiều dài dầm.
Một thanh thép chính được mô tả qua 4 thông số là: đường kính, điểm bắt đầu, điểm kết thúc và số lượng.
Điểm bắt đầu và điểm kết thúc là số hiệu của gối đỡ (được thể hiện bằng số trong mỗi ô vuông nhỏ phía trên gối đỡ)
Người dùng click Thêm để thêm thanh thép sau khi đã khai báo xong thông tin

3.4.2. Khai báo thép bổ sung lớp dưới

Thép bổ sung lớp dưới được hiểu là thanh thép chỉ xuất hiện ở một số nhịp dầm.
Một thanh thép bổ sung lớp dưới được mô tả bởi các thông số sau:
- Vị trí: Nếu vị trí là 1, thanh thép sẽ được nằm cùng lớp với thép chính. Nếu là 2 hoặc 3, thanh thép sẽ được nằm ở lớp thứ 2 hoặc 3. 
- Đường kính
- Điểm bắt đầu, điểm kết thúc: vị trí gối tựa mà thanh thép sẽ được bắt đầu hoặc kết thúc
- Kiểu bắt đầu, kiểu kết thúc: Quy định kiểu bắt đầu hoặc kết thúc của thanh thép, có thể là: neo vào gối, dừng ở mép gối, hoặc cách mép gối một khoảng bằng 1/8 nhịp thông thủy (tỉ số này có thể được người dùng thiết lập bằng lệnh rcbconfig trong AutoCAD)
- Số lượng: Số các trường hợp có thể có của thanh thép phụ thuộc vào bề rộng của Dầm như quy định ở đầu mục này (Khai báo cốt thép dọc). Trong trường hợp Vị trí của thanh thép là 1, và số lượng các thanh thép chính đã đạt được khả năng tối đa theo bề rộng tiết diện, thì số lượng sẽ bị để trống và bạn không chọn được. Để thêm được thép bổ sung lớp 1, bạn cần phải khai bảo số lượng của thép chính ít hơn số lượng tối đa cho phép như quy định trong Thiết lập số lượng cốt thép

3.4.3. Khai báo thép chính lớp trên

Thép chính lớp trên được hiểu là các thanh thép lớp trên (chịu mô men âm) sẽ chạy dọc suốt dầm hoặc các đoạn dầm.
Một thanh thép chính lớp trên được miêu tả qua 4 thông số: đường kính, điểm bắt đầu, điểm kết thúc, số lượng

3.4.4. Khai báo thép bổ sung lớp trên

Thép bổ sung lớp trên chỉ xuất hiện tại một số vị trí các gối 
Một thanh thép bổ sung lớp trên được mô tả bởi các thông số sau:
- Vị trí: Nếu vị trí là 1, thanh thép sẽ được nằm cùng lớp với thép chính. Nếu là 2 hoặc 3, thanh thép sẽ được nằm ở lớp thứ 2 hoặc 3. 
- Đường kính
- Điểm bắt đầu, điểm kết thúc: vị trí gối tựa mà thanh thép sẽ được bắt đầu hoặc kết thúc
- Kiểu bắt đầu, kiểu kết thúc: Quy định kiểu bắt đầu hoặc kết thúc của thanh thép, có thể là: neo vào gối, hoặc cách mép gối một khoảng bằng 1/3 nhịp thông thủy đối với lớp thứ nhất, 1/4 nhịp thông thủy đối với lớp thứ 2 và 1/5 nhịp thông thủy đối với lớp thứ 3.
- Số lượng: Số các trường hợp có thể có của thanh thép phụ thuộc vào bề rộng của Dầm như quy định ở đầu mục này (Khai báo cốt thép dọc). Trong trường hợp Vị trí của thanh thép là 1, và số lượng các thanh thép chính đã đạt được khả năng tối đa theo bề rộng tiết diện, thì số lượng sẽ bị để trống và bạn không chọn được. Để thêm được thép bổ sung lớp 1, bạn cần phải khai bảo số lượng của thép chính ít hơn số lượng tối đa cho phép như quy định trong Thiết lập số lượng cốt thép


IV. QUY ĐỊNH VỀ NEO THÉP

Việc neo cốt thép vào gối (vách, cột, dầm ...) được quy định bởi người dùng thông qua lệnh rcbconfig

Cửa sổ cho phép người dùng lựa chọn phương pháp tính neo

Các phương pháp tính neo

Để neo thép theo kiểu "nhà dân", bạn bỏ lựa chọn Neo thép theo các quy định dưới đây


V. CHỨC NĂNG BIÊN TẬP (THAY ĐỔI THỨ TỰ VẼ DẦM)

 
Chia sẻ trang này: