Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 957 560
Chia sẻ trang này
RCC - Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán diện tích cốt thép Cột

1. Hướng dẫn xuất dữ liệu từ Etabs

1.1. Etabs phiên bản 9.7

Phần mềm sử dụng file dữ liệu có định dạng (*.mdb) được xuất ra từ Etabs. Quá trình xuất yêu cầu bạn chọn các bảng dữ liệu (tránh xuất quá nhiều, mất thời gian) và các tổ hợp tính toán.

 

1.2. Etabs phiên bản 2013, 2015

Chuyển đến: Xuất dữ liệu từ Etabs phiên bản 2013

 
Chia sẻ trang này: