Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 957 514
Chia sẻ trang này
RCCd - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VẼ VÀ THỐNG KÊ CỐT THÉP CỘT

Hướng dẫn cài đặt

Chi tiết xem tại: Các bước cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

Nguyên lý sử dụng

Sử dụng bản chạy Reinforced Concrete Column Design.exe để tạo dữ liệu, lưu file. Trong AutoCad, dùng lệnh tắt RCC để gọi file và vẽ cột

Hướng dẫn sử dụng

Download tài liệu hướng dẫn sử dụng

 
Chia sẻ trang này: