Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 199 968
Chia sẻ trang này
RCS - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VẼ VÀ THỐNG KÊ CỐT THÉP SÀN

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Chi tiết xem tại: Các bước cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

CÁC LỆNH TRONG AUTOCAD

  • VTS: Vẽ các thanh thép
  • VTG, VTG2: Các lệnh tính toán cốt thép cấu tạo (thép giá cho cốt thép mũ)
  • VDS: Đánh số và thống kê các thanh thép
  • VCL: Căn lề các ghi chú thép
  • VHC: Hiệu chỉnh đường kính, khoảng cách và khoảng rải thép
  • VCF: Thay đổi các thông số thể hiện
  • VMC: Vẽ mặt cắt

CÁC CLIP HƯỚNG DẪN

Sử dụng lệnh hiệu chỉnh VHC
Thay đổi chiều cao chữ bằng lệnh VCF
Thay đổi ký hiệu rải thép (@ hay a) bằng lệnh VCF
Sử dụng lệnh XLINE có sẵn của AutoCAD để căn lề các thanh thép
Sử dụng lệnh VTG và VTG2 để thống kê cốt thép cấu tạo
 
Chia sẻ trang này: