Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 129 232
Chia sẻ trang này
KCS SFD - PHẦN MỀM VẼ VÀ THỐNG KÊ CỐT THÉP MÓNG BĂNG

1. Giới thiệu

Phần mềm KCS SFD được KetcauSoft phát triển và hoàn thành tháng 11/2012. Phần mềm có chức năng vẽ và thống kê cốt thép Móng Băng.

Phần mềm chạy trong AutoCAD thông qua lệnh VEMONGBANG (lệnh tắt mặc định: SFD). Giao diện phần mềm tương đối đơn giản. Người dùng cần nhập các thông số liên quan để mô tả kích thước hình học và thực hiện lệnh vẽ

Tác giả: Hồ Việt Hùng

Giao diện chính của phần mềm


Clip giới thiệu

II. Download và cài đặt

Download: bộ phần mềm KetcauSoft

Cài đặt: các bước cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

THÔNG TIN CẬP NHẬT

 • 28.06.2019: Chức năng vẽ cùng lúc nhiều móng, vẽ mặt cắt giằng tường, lấy chiều dài trên mặt bằng, chi tiết xem tại: thông tin cập nhật
 • III. Hướng dẫn sử dụng

  Sau khi cài đặt xong, dùng lệnh SFD để chạy phần mềm. Lệnh SFD là lệnh tắt mặc định (lệnh đầy đủ là VEMONGBANG), và có thể đổi lệnh tắt trong file lisp SFD.lsp

  Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng có thể thảo luận tại: http://ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=173

  Xem các clip hướng dẫn sử dụng phần mềm

   

   
  Chia sẻ trang này: