Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 376 046
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 20.092014 - Phần mềm CTK

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 20.09.2014 đối với phần mềm RCS.

Các bạn có thể download phần mềm tại: CTK - Phần mềm thống kê cốt thép

Phiên bản ngày 20.09.2014 cập nhật 2 chức năng đó là:

  1. Chèn thống kê
  2. Hiệu chỉnh loại thống kê

Clip giới thiệu

 
Chia sẻ trang này: