Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 375 685
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 10.04.2014 - Phần mềm WDL

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 04.10.2014 đối với phần mềm WDL, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung chức năng nhập dữ liệu từ mô hình phân tích tổng thể

Chức năng này cho phép người dùng nhập dữ liệu dao động từ mô hình phân tích tổng thể, thay vì chỉ nhập dữ liệu từ mô hình phẳng như các phiên bản trước

 
Chia sẻ trang này: