Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 375 695
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 02.06.2015 - Phần mềm WDL

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 02.06.2015 đối với phần mềm WDL, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung chức năng cho phép người dùng chọn lựa hệ số độ tin cậy của tải trọng gió

Chức năng cho phép người dùng chọn lựa hệ số độ tin cậy cảu tải trọng gió phù hợp với tuổi thọ của công trình (Theo QCVN 02 - 2009/BXD)

 
Chia sẻ trang này: