Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 375 747
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 03.06.2015 - Quick Draw

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 03.06.2015 đối với phần mềm Quick Draw, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Quick Draw là tập hợp các ứng dụng miễn phí của KetcauSoft, thông tin về công cụ này xin xem tại đây: Các ứng dụng miễn phí khác

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng đánh số cọc

Sử dụng lệnh DANHSOCOC, quét chọn các cọc cần đánh số. Điều kiện để sử dụng là các cọc phải là các Block. Trong tường hợp các cọc không phải là Block, thì có thể tự tạo các Text và copy, sau đối sử dụng lệnh Đổi số cọc (phía dưới) để đổi số thứ tự cho các tên cọc.

Chức năng đổi số cọc

Sử dụng lệnh DOISOCOC

 
Chia sẻ trang này: