Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 376 065
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 12.07.2015 - Phần mềm RCC

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 12.07.2015 đối với phần mềm RCC, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng cho phép người dùng thay đổi chiều dài tính toán của cột

Chức năng này cho phép người dùng nhập chiều dài thực tế của cột theo phương 2 và 3 được quy ước và chú thích như trong phần mềm. Chức năng này áp dụng cho các cột ở khu vực thông tầng hoặc có một số tầng không được liên kết với dầm theo một phương (ô thang v.v..). Trong trường hợp đó, chiều dài tính toán của cột (phục vụ tính toán uốn dọc) sẽ được tính dựa trên chiều dài liên kết thực L2, L3 mà người dùng nhập

Để thay đổi chiều dài thực tế của cột, người dùng tiến hành chọn cột trên mặt đứng, sau đó click vào nút lệnh Gán chiều cao tầng thực tế có ký hiệu Lo trên thanh công cụ

Thay đổi cách thức xuất dữ liệu

Trong bản cập nhật này, người dùng dễ dàng chọn lựa các bảng dữ liệu xuất ra từ giao diện xuất dữ liệu thống nhất. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể chọn mẫu file Excel sẽ xuất (cho phép đa dạng hóa các mẫu file Thuần việt - Song ngữ v.v..)

 
Chia sẻ trang này: