Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 376 027
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 20.11.2015 - Phần mềm RCBc

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 20.11.2015 đối với phần mềm RCBc (Thiết kế cốt thép dầm), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung mác thép theo TCVN 1651:2008

Phiên bản mới đã bổ sung các loại thép CB240, CB300, CB400, CB500; đây là các mác thép được quy định trong TCVN 1651:2008, xuất hiện ngày càng nhiều trong các bản thiết kế kết cấu hiện nay

 

Bổ sung lựa chọn mác cốt thép đai

Phiên bản mới cho phép người dùng tùy nhọn nhóm cốt thép đai thay vì mặc định A-I và A-II như trước đây.

 

Thay đổi phương thức Thiết lập số lượng cốt thép

Phiên bản mới đã cải tiến phương thức Thiết lập số lượng cốt thép, giúp người dùng dễ dàng hình dung hơn. Bên cạnh đó, cũng đã bổ sung loại tiết diện chỉ bố trí được 2 thanh thép.

 

Chức năng chọn mẫu bảng tính khi xuất file

Đây là chức năng cho phép người dùng chủ động tạo các mẫu bảng tính khác nhau (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Song ngữ, Logo v.v...) Và lựa chọn mẫu bảng tính sẽ xuất ra.

 

Chức năng thông báo về phiên bản mới của phần mềm

Phiên bản mới có chức năng tự động kiểm tra và thông báo về phiên bản mới của phần mềm mỗi khi người dùng khởi động phần mềm. Chức năng này sẽ giúp ích cho người dùng cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới nhất.

Chức năng thông báo cập nhật phần mềm sẽ được KetcauSoft cập nhật cho tất cả các phần mềm trong thời gian tới.

 

Sửa một số lỗi của phiên bản trước

Sửa một số lỗi như xuất file vẽ dầm RCB; lỗi phát sinh khi mặt bằng chỉ có 01 line.

 

 
Chia sẻ trang này: