Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 375 726
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 14.03.2016 - Menu của KetcauSoft trong AutoCAD

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 14.03.2016 đối với phần menu của KetcauSoft trong AutoCAD các phiên bản từ 2013 trở đi, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Để tìm hiểu về cách cài đặt, người dùng có thể truy cập trang Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft: Cài đặt menu của KetcauSoft trong AutoCAD

 

 
Chia sẻ trang này: