Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 375 839
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 20.10.2016 - Quick Draw

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 20.10.2016 đối với phần mềm Quick Draw, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Quick Draw là tập hợp các ứng dụng miễn phí của KetcauSoft, thông tin về công cụ này xin xem tại đây: Các ứng dụng miễn phí khác

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng tạo hệ lưới trục

Sử dụng lệnh VELUOICOT hoặc lệnh tắt DG, người dùng có 3 cách thức để tạo nhanh một hệ lưới trục.

 
Chia sẻ trang này: