Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 375 958
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 19.12.2017 - Phần mềm WDL

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật phần mềm WDL, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Tự động thay đổi hệ số an toàn theo số tầng

Trong bản cập nhật mới, khi người dùng nhập dữ liệu từ Etabs hoặc theo phương pháp nhập thông số, phần mềm sẽ tự động thay đổi hệ số an toàn của tải trọng gió phụ thuộc vào số tầng, cụ thể công trình có số tầng < 20 thì Hệ số an toàn = 1.2, ngược lại thì hệ số an toàn = 1.37

 
Chia sẻ trang này: