Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 375 797
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 15.01.2018 - KCS Ploter

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật phần mềm KCS Ploter, các bạn có thể download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

KCS Ploter là phần mềm In tự động trong AutoCAD, ứng dụng miễn phí của KetcauSoft, thông tin về KCS Ploter xin xem tại đây: KCS Plotter - Phần mềm in tự động trong AutoCAD

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng tạo danh sách bản vẽ

Chức năng này cho phép người dùng tạo danh mục bản vẽ từ các file CAD đang được mở

Các lệnh liên quan

TBV: Đổi text được chọn sang layer KCS_TEXT_BANVE_TEN

SBV: Đổi text được chọn sang layer KCS_TEXT_BANVE_SO

 
Chia sẻ trang này: