Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 375 683
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 18.06.2018 - Phần mềm KCS KTV

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm KCS KTV (Kiểm tra cốt thép vách), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung chức năng thiết lập khi xuất file PDF

Phiên bản mới cho phép người dùng thực hiện một số thiết lập trước khi xuất file PDF, bao gồm:

  • Thiết lập xuất dữ liệu tính toán rút gọn: điều này giúp phụ lục tính toán ngắn gọn hơn, do khi người dùng khi chọn thiết lập này thì phần mềm sẽ chỉ xuất các giá trị nguy hiểm nhất theo tầng và theo Pier
  • Thiết lập tên cấu kiện: cho phép người dùng kiểm tra và nhập lại tên cấu kiện nếu có nhầm lẫn
  • Thiết lập Header, Footer: cho phép người dùng chọn nhanh việc có chèn Header - Footer vào file PDF hay không

 

 
Chia sẻ trang này: