Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 642 293
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 25.06.2018 - Phần mềm KCS KTV

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm KCS KTV (Kiểm tra cốt thép vách), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung chức năng phân nhóm và thay đổi đường kính cốt thép theo tầng

Bản cập nhật cho phép người dùng phân nhóm cốt thép (nhóm gia cường và nhóm phân bố), và khai báo đường kính cho các nhóm này thay đổi theo tầng

Chức năng mới sẽ giúp quá trình tính toán trở nên đơn giản hơn do không phải tách thành các file độc lập

 

 
Chia sẻ trang này: