Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 375 795
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 09.07.2018 - Phần mềm PBC 2015

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm PBC 2015 (phần mềm tính toán sức chịu tải của Cọc), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Thay đổi giao diện khai báo các loại cọc

Giao diện khai báo Cọc mới giúp người dùng quản lý và nắm thông tin về các loại cọc, tránh nhầm lẫn trong hiệu chỉnh như trước đây

Bổ sung khai báo và tính toán cho Cọc ép có khoan dẫn

Cập nhật mới cho phép người dùng khai báo trường hợp cọc có khoan dẫn

Bổ sung bảng tổng hợp kết quả tính toán

Bảng tổng hợp kết quả tính toán giúp người dùng dễ dàng nắm bắt các kết quả, nhìn nhận kết quả tính toán cho các loại cọc, các hố khoan một cách trực tiếp

Các nội dung thay đổi đã được cập nhật trong Hướng dẫn sử dụng phần mềm

 

 
Chia sẻ trang này: