Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 642 267
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 16.10.2018 - Phần mềm KCS KTV

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm KCS KTV (Kiểm tra cốt thép vách), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung chức năng nhận dạng cốt thép trong CAD bằng đối tượng Circle

Bản cập nhật cho phép người dùng sử dụng đối tượng circle để mô hình hóa cốt thép thay vì chỉ có phương pháp truyển thống là sử dụng block

Xem thêm về cách thức nhập tiết diện từ AutoCad:

 

 
Chia sẻ trang này: