Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 199 679
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 13.11.2018 - Phần mềm PBC 2015

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm PBC 2015 (phần mềm tính toán sức chịu tải của Cọc), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung tính toán SCT Cọc khoan nhồi theo phương pháp tra bảng (SNIP)

Cập nhật mới bổ sung tính toán SCT của Cọc khoan nhồi theo phương pháp Tra bảng (SNIP). Lưu ý tham khảo thêm: Tại sao SCT của Cọc khi tính theo SNIP thường bé hơn so với công thức Nhật Bản

Bổ sung tính toán SCT cho trường hợp Cọc chống

Cập nhật mới bổ sung tính toán SCT cho Cọc khoan nhồi trong trường hợp mũi cọc chống vào Đá, menu Tính toán > Tính toán SCT cọc Chống

Chọn chế độ nhập dữ liệu Địa chất

Cập nhật mới cho phép người dùng chọn chế độ nhập dữ liệu địa chất theo phương pháp tính toán dự kiến, phần mềm sẽ làm mờ (vô hiệu hóa) các ô dữ liệu không cần thiết đối với trường hợp tính toán mà người dùng chọn, chức năng này giúp giảm thời gian nhập dữ liệu địa chất

 
Chia sẻ trang này: