Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 526 464
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 08.12.2018 - CTK

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật phần mềm CTK, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Thông tin về CTK xin xem tại đây: CTK - Phần mềm thống kê cốt thép

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung chức năng lực chọn mức độ làm tròn số

Bản cập nhật cho phép người dùng lựa chọn mức độ làm tròn số trong các thống kê và trong phần tổng hợp cốt thép. Cập nhật này hiện tại chỉ áp dụng cho bảng thống kê xuất ra bởi phần mềm CTK, KetcauSoft sẽ tiến hành cập nhật lần lượt cho các phần mềm triển khai cốt thép; đặc biệt là cho phiên bản RCCd 2019 sẽ được ra mắt trong thời gian tới

Để thiết lập mức độ làm tròn thép, xem phần Thiết lập chung cho các phần mềm KetcauSoft

 
Chia sẻ trang này: