Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 642 279
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 23.01.2019 - Phần mềm RCCd

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm RCCd (phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Cột - Vách), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Cho phép lựa chọn số vị trí nối thép

Phiên bản cập nhật cho phép người dùng lựa chọn số vị trí nối thép, bao gồm: nối thép tại 1 vị trí, tại 2 vị trí, hoặc phụ thuộc vào số lượng cốt thép

Người dùng có thể click vào text màu xanh để thay đổi thiết lập số vị trí nôi thép

 

Luôn luôn cập nhật !!!

Đó là lời cam kết của chúng tôi để các phần mềm ngày một hoàn thiện, với kỳ vọng đưa KetcauSoft trở thành "Bộ công cụ tốt nhất cho các kỹ sư Kết cấu"

 
Chia sẻ trang này: