Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 129 371
Chia sẻ trang này
SỞ HỮU BỘ PHẦN MỀM CỦA KETCAUSOFT CHỈ TỪ 600.000 VNĐ

Từ ngày 14.10.2018, KecauSoft áp dụng 3 chương hình thức sử dụng phần mềm, trong đó nổi bật là hình thức đăng nhập tài khoản Online với khả năng sử dụng linh động. Gọi (024) 6260 2415 để được tư vấn

Danh sách bộ phần mềm KetcauSoft

 1. KCS IFD - Phần mềm thiết kế Móng don
 2. PBC 2015 - Phần mềm tính toán sức chịu tải của Cọc
 3. PFD 2015 - Phần mềm thiết kế Móng cọc
 4. WDL - Phần mềm tính toán tải trọng Gió
 5. EQL - Phần mềm tính toán tải trọng Động đất
 6. RCC - Phần mềm tính toán diện tích cốt thép Cột
 7. KCS KTV - Phần mềm kiểm tra cốt thép Vách
 8. RCBc - Phần mềm tính toán và thiết kế cốt thép Dầm
 9. RCSc - Phần mềm tính toán diện tích cốt thép Sàn
 10. KCS STF 2018 - Phần mềm thiết kế khung thép tiền chế
 11. KCS IFDe - Phần mềm triển khai chi tiết Móng đơn
 12. PFDe - Phần mềm triển khai chi tiết Đài cọc
 13. RCCd - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Cột
 14. RCB - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Dầm
 15. RCS - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Sàn

Đi kèm là các phần mềm miễn phí sẵn có của KetcauSoft

 1. KCS SFD - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Móng băng
 2. KCS LAT - Phần mềm vẽ và thống kê Lanh tô
 3. KCS Ploter - Phần mềm in tự động trong AutoCAD
 4. CTK - Phần mềm thống kê cốt thép
 5. KCS STK - Phần mềm thống kê thép hình
 6. Excel to PDF - Phần mềm hỗ trợ xuất file PDF

 

 
Chia sẻ trang này: