Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 238 171
Chia sẻ trang này
SỞ HỮU BỘ PHẦN MỀM CỦA KETCAUSOFT CHỈ VỚI 2.000.000 VNĐ

Lưu ý: Thông báo giá dưới đây chỉ áp dụng khách hàng là cá nhân, giá áp dụng cho các công ty, tổ chức tư vấn xin xem tại đây: bảng giá phần mềm dành cho doanh nghiệp

KetcauSoft xin trân trọng thông báo: kể từ ngày 20.03.2017, KetcauSoft áp dụng chương trình mua trọn bộ phần mềm chỉ với 2.000.000 VNĐ. Bộ phần mềm bao gồm:

 1. KCS IFD - Phần mềm thiết kế Móng don
 2. PBC - Phần mềm tính toán sức chịu tải của Cọc
 3. PBC 2015 - Phần mềm tính toán sức chịu tải của Cọc (theo TCVN 10304:2014)
 4. PFD - Phần mềm thiết kế Móng cọc
 5. PFD 2015 - Phần mềm thiết kế Móng cọc (theo TCVN 10304:2014)
 6. WDL - Phần mềm tính toán tải trọng Gió
 7. EQL - Phần mềm tính toán tải trọng Động đất
 8. RCC - Phần mềm tính toán diện tích cốt thép Cột
 9. KCS KTV - Phần mềm kiểm tra cốt thép Vách
 10. RCBc - Phần mềm tính toán và thiết kế cốt thép Dầm
 11. RCSc - Phần mềm tính toán diện tích cốt thép Sàn
 12. KCS STF - Phần mềm thiết kế khung thép tiền chế
 13. PFDe - Phần mềm triển khai chi tiết Đài cọc
 14. RCCd - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Cột
 15. RCB - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Dầm
 16. RCS - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Sàn
Đi kèm là các phần mềm miễn phí sẵn có của KetcauSoft
 1. KCS SFD - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Móng băng
 2. KCS LAT - Phần mềm vẽ và thống kê Lanh tô
 3. KCS Ploter - Phần mềm in tự động trong AutoCAD
 4. CTK - Phần mềm thống kê cốt thép
 5. KCS STK - Phần mềm thống kê thép hình
Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng trên toàn quốc.

Chú ý:

 • Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng mua trọn bộ phần mềm
 • Tiêu đề trong email mua phần mềm ghi rõ: mua trọn bộ phần mềm
 • Hình thức thanh toán xem tại: hình thức thanh toán

Các ưu đãi kèm theo: (Áp dụng cho đơn hàng không quá 5 bộ phần mềm, từ bộ phần mềm số 6, giá phần mềm sẽ được tính như bộ đầu tiên.)

 • Giá bộ phần mềm thứ 2 là 1.800.000 VNĐ, giá từ bộ phần mềm thứ 3 là 1.500.000 VNĐ
 • Ví dụ: nếu mua 2 bộ phần mềm, giá áp dụng sẽ là: 3.800.000 VNĐ; nếu mua 5 bộ phần mềm, giá sẽ là: 2.000.000 + 1.800.000 + 3 * 1.500.000 = 8.300.000 (VNĐ)

Đăng ký để được tư vấn: Link đăng ký tư vấn

 

 
Chia sẻ trang này: