Phần mềm miễn phí

KCS Etabs GEN - Phần mềm hỗ trợ Etabs


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

Hỗ trợ Etabs - Chuyển đổi file đời cao về phiên bản 9.7.4

Etabs - Nhập hệ lưới trục xiên từ CAD

Etabs - Nhập hệ lưới trục chữ nhật từ CAD

Etabs - Nhập dữ liệu tầng từ CAD - Trường hợp không có tầng hầm

Etabs - Nhập dữ liệu tầng từ CAD - Trường hợp có tầng hầm

Etabs - Thay đổi vật liệu cho các tầng

Etabs - Tạo file $ET và nhập mô hình vào Etabs

Etabs - Kiểm tra và sửa lỗi trước khi xuất mô hình

Etabs - Nhập mặt bẳng từ CAD - Vẽ cột

Etabs - Nhập mặt bằng từ CAD - Vẽ vách

Etabs - Tính toán tải trọng tường

Etabs - Nhập mặt bằng - Vẽ dầm

Etabs - Xuất mặt bằng từ CAD

KCS Etabs GEN - Hỗ trợ tạo nhanh mô hình Etabs

Etabs GEN - Lưu thiết lập về tổ hợp và tải trọng

Etabs GEN - Khai báo chiều cao tường xây

Etabs GEN - Tính và gán tải trọng Sàn

Etabs GEN - Vẽ sàn

Hỗ trợ Etabs - Hiệu chỉnh vật liệu hoàn thiện

Etabs GEN - Sử dụng tải trọng tiêu chuẩn

Chuyển đổi UniformLoadSet từ Etabs sang SAFE

Dựng mô hình Etabs bằng phần mềm Etabs GEN

Etabs GEN - Xuất mô hình trực tiếp vào Etabs thông qua API

Etabs GEN - Thay đổi chiều cao tường

0397 306 689