Phần mềm vẽ

KFM - Mô hình khung thép tiền chế


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

Phần mềm mô hình nhà thép tiền chế KFM

KCS Factory Modelling - Giao diện của phần mềm

KCS Factory Modelling - Tạo lưới trục và mặt bằng

KCS Factory Modelling - Thiết lập thông số cho khung

KCS Factory Modelling - Thiết lập giằng mái và giằng khung

KCS Factory Modelling - Xuất bản vẽ trong AutoCAD

KCS Factory Modelling - Xuất mô hình SAP2000

0397 306 689