Phần mềm miễn phí

KSD - Triển khai Shopdrawing cốt thép


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

P1. KSD - Giới thiệu giao diện

P2. KSD - Shopdrawing dầm bất kỳ

P3. KSD - Shopdrawing dầm vẽ bằng KetcauSoft

P4. KSD - Hỗ trợ cắt thép thủ công

P5. KSD - Các thông số cài đặt

P6. KSD - Các chức năng khác

0397 306 689