Phần mềm tính toán

KTV - Kiểm tra Vách


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

KCS KTV - Phần mềm kiểm tra cốt thép Vách

KCS KTV - Vẽ Vách phẳng có cốt thép tập trung ở 2 đầu

KCS KTV - Phân nhóm và thay đổi đường kính cốt thép theo tầng

Kiểm tra vách - Nhập tiết diện từ AutoCAD

Kiểm tra Vách - Ảnh hưởng của uốn dọc đối với vách phẳng

0397 306 689