Phần mềm vẽ

PFDe - Triển khai chi tiết Đài cọc


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

Vẽ đài cọc - 01 Thiết lập nhanh

Vẽ Đài cọc - Lấy thông tin từ mặt bằng móng

Vẽ Đài cọc - Khai báo cốt thép và thông tin chung

Vẽ mặt bằng Đài cọc

Vẽ đài cọc - Quét chọn kích thước từ mặt bằng

0397 306 689