Phần mềm miễn phí

QuickDraw - Tiện ích vẽ nhanh của KetcauSoft


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

Quick Draw - Chức năng vẽ chi tiết Vách bể

QuickDraw - Vẽ dầm chính trên mặt bằng

AutoCAD - Canh lề text và copy nội dung Text

AutoCAD - Vẽ nhanh hệ lưới trục kết cấu

Vẽ chi tiết Cọc

Vẽ chi tiết Cọc

AutoCAD - Trình bày TEXT ghi chú (bố cục, canh lề và copy nội dung)

AutoCAD - Tạo đường DIM gọn gàng cho đối tượng

AutoCAD - Copy cao độ

Chức năng vẽ cột trên mặt bằng

QuickDraw - 2 cách vẽ ký hiệu lỗ kỹ thuật

Lấy tọa độ cọc theo VN2000

QuickDraw - Đánh số cọc

Sao chép mặt bằng cột từ bản vẽ Kiến trúc

CAD - Align nhanh đối tượng không cần chọn điểm gióng

CAD - Thống kê Block

Vẽ Cột trên mặt bằng

Tạo DIM định vị cột

Tạo hệ DIM định vị cọc

Tạo hệ DIM định vị đài cọc

QuickDraw - Chức năng vẽ bể nước - bể tự hoại

QuickDraw - Chức năng vẽ bể bê tông cốt thép

QuickDraw - Sửa đường dẫn cho XREF trong file CAD

0397 306 689