Phần mềm tính toán

RCBc - Tính toán cốt thép Dầm


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

RCBc - Phần mềm thiết kế cốt thép Dầm

Tính thép Dầm - Cập nhật lại nội lực đối với sơ đồ đã thiết kế

Tính thép dầm - Thay đổi tiết diện dầm

Tính thép dầm - Thiết lập tầng điển hình

Tính thép dầm - Thiết kế dầm có phân phối lại mô men

Thép dầm - Thiết kế dầm có nhiều vị trí trên mặt bằng

Thép dầm - Xuất kết quả tính toán ra file DXF (CAD)

Thép dầm - Xuất kết quả tính toán sang file PDF

Xác định nhịp dầm - Phần mềm thiết kế thép dầm RCBc

Tính toán nứt, võng dầm bằng phần mềm RCBc

Kiểm tra khả năng chịu lực dầm bê tông cốt thép

0397 306 689