Phần mềm tính toán

RCC - Tính toán và thiết kế cốt thép Cột


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

RCC - Phần mềm thiết kế Cột BTCT

RCC - Xuất bản tính chi tiết với biểu đồ tương tác thể hiện khả năng chịu lực của Cột

RCC - Giao diện đồ họa 3D

RCC - Kiểm tra tỉ số nén

RCC - Xuất file PDF cho trường hợp kiểm tra đơn lẻ

Tính thép cột - Xuất dữ liệu ra file PDF

Tính thép cột - Xuất hình ảnh mô hình

Tính thép cột - Thay đổi màu nền hiển thị

Tính cột - Xuất biểu đồ tương tác

Tính cột - Xuất biểu đồ tương tác

Tính thép cột - Giao diện trực quan khi tính thép đơn lẻ

Tính thép Cột - Chọn và bố trí cốt thép

Tính thép Cột - Xuất kết quả ra phần mềm vẽ Cột RCCd

Tính thép cột - So sánh kết quả tính toán khi xoay cột trong Etabs

Tính cột - Thiết lập chiều cao làm việc khác nhau theo 2 phương

0397 306 689