Phần mềm vẽ

RCCd - Triển khai chi tiết Cột - Vách


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

RCCd 2019 - Triển khai chi tiết Cột Vách

Vẽ thép cột - Điều chỉnh cao độ đỉnh cột

Vẽ thép Cột - Copy từ cột có sẵn

Vẽ thép Cột - Chức năng thêm tầng

Vẽ thép Cột - Chọn các cột để vẽ

Vẽ thép Cột - Nhập thông tin tầng từ CAD

Vẽ Cột Vách - Tạo ghi chú thép vách

Vẽ Cột Vách - Thống kê cốt thép cho nhiều tầng

Sửa lỗi vẽ thép cột khi tầng trên cùng thấp

0397 306 689