Phần mềm tính toán

WDL - Tính toán tải trọng Gió


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

WDL - Phan mem tinh toan tai trong Gio

WDL - Nhập dữ liệu dao động từ mô hình 3D

WDL - Cập nhật dữ liệu vị trí tâm khối lượng

Tải trọng Gió - Trường hợp chỉ cần tính Gió tĩnh

Tải trọng Gió - Nhập thông số thủ công (công trình không tính gió Động)

WDL - Phần mềm tính toán tải trọng Gió

Phần mềm tính toán tải trọng gió theo TCVN 2737-2023

Tải trọng Gió theo TCVN 2737:2023

0397 306 689