Phần mềm tính toán

Ảnh hưởng của uốn dọc


Chúng ta chỉ cần kiểm tra uốn dọc đối với các vách phẳng vì chúng có độ mảnh đáng kể, đối với hệ lõi vách hoặc vách phức tạp, do kích thước của chúng thường lớn nên không chịu ảnh hưởng của uốn dọc

0397 306 689