Phần mềm tính toán

Bề rộng đón gió


Hình ảnh dưới đây cho thấy quy ước về bề rộng đón gió và ký hiệu tải trọng gió tác dụng lên mặt bằng trong phần mềm tính toán tải trọng gió WDL

0397 306 689