Phần mềm miễn phí

Các bước sử dụng phần mềm


Các bạn có thể download file được sử dụng làm ví dụ trong clip hướng dẫn phía dưới theo link sau: https://drive.google.com/file/d/17vl_w9dY6IdPZu8DqirhlkReboIL6FKH/view?usp=sharing

Quá trình mô hình hóa kết cấu và thể hiện hồ sơ kết cấu trong phần mềm KCS Structural Modelling được tiến hành qua 4 bước tổng thể bao gồm

  • Lấy thông tin Kiến trúc
  • Mô hình kết cấu
  • Đặt tên và khai báo cốt thép
  • Xuất bản vẽ

 

0397 306 689