Phần mềm miễn phí

Chức năng nhập "Khoảng chênh" trong phần mềm


Khi mô hình cọc, đài cọc vào ETABS, người dùng cần chọn tầng để vẽ cọc, đài cọc. Tuy nhiên trong một số trường hợp người dùng không muốn vẽ cọc, đài cọc vào đúng cao độ tầng đang chọn mà chênh lên hoặc xuống một đoạn. Chức năng nhập Khoảng chênh cho phép ngưới dùng tuỳ chỉnh cao độ điểm tim cọc, đài cọc một cách linh hoạt hơn.

               

Giả sử người dùng muốn mô hình cọc, đài cọc tại cao độ +2.000 m, khi đó người dùng chọn tầng Base và điền số 2 vào ô Khoảng chênh để vẽ đài cọc.

0397 306 689