Chuyển hình thức sử dụng phần mềm


Từ tháng 10 năm 2018, KetcauSoft chính thức áp dụng 3 hình thức đăng ký phần mềm bao gồm: (1) Sử dụng khóa mềm dạng mã CODE, (2) Sử dụng tài khoản Online, và (3) Sử dụng khóa cứng dạng USB (chi tiết xin xem thêm tại: các hình thức sở hữu phần mềm). Đi kèm với đó là chế độ dùng thử bộ phần mềm đầy đủ chức năng trong vòng 7 ngày

Chuyển đổi giữa các hình thức đăng ký

Để chuyển đổi giữa các hình thức đăng ký, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở bảng điều khiển từ phần mềm KCS Inside (menu: Công cụ > Thiết lập chế độ Lisence)

Bước 2: Trong cửa sổ KCS Lisence mode, chọn chế độ đăng ký mà bạn muốn sử dụng

Lưu ý:

  • Chế độ Dùng thử: Cho phép bạn dùng thử bộ phần mềm đầy đủ chức năng trong vòng 7 ngày, đòi hỏi bạn phải Online trong suốt quá trình sử dụng phần mềm
  • Chế độ Sử dụng CODE: Yêu cầu bạn nhập mã CODE để đăng ký phần mềm, không yêu cầu bạn phải Online
  • Chế độ Tài khoản Online: Bạn cần có tài khoản Online (tài khoản trong forum KetcauSoft) và đã được kích hoạt thời gian để sử dụng phần mềm. Bạn cần Online để sử dụng đầy đủ chức năng của phần mềm; nếu bạn offline thì chỉ có thể sử dụng các phần mềm để tính toán hoặc biên tập, không xuất ra được kết quả (bản tính, bản vẽ)
  • Chế độ Khóa cứng: Bạn cần cắm khóa cứng vào máy tính để sử dụng phần mềm

Sử dụng tài khoản Online

Để sử dụng tài khoản Online, trong phần mềm KCS Inside, bạn click menu Công cụ > Đăng nhập tài khoản

Nhập thông tin tài khoản + mật khẩu và click Đăng nhập

0397 306 689