Đổi password đăng nhập tài khoản Online


Để đổi / lấy lại password cho tài khoản Online, bạn sử dụng ứng dụng KCS Inside và thực hiện các bước sau:

Bước 1: click menu Công cụ -> Đăng nhập tài khoản

Bước 2: Click Đổi password - Quên mật khẩu

Bước 3: Trong cửa sổ Đổi mật khẩu, bạn lần lượt nhập EmailMật khẩu cũMật khẩu mới; trong trường hợp bạn quên mật khẩu thì tick chọn Quên mật khẩu

Bước 4: Click Đổi mật khẩu

 

Liên hệ hotline để được hỗ trợ

 

0397 306 689