Phần mềm miễn phí

Hai chức năng vẽ chính


Phần mềm KCS ETA có hai chức năng vẽ chính:
1. Vẽ đài cọc (gồm cả cọc và đài)
Chức năng này cho phép người dùng vẽ một đài cọc hoặc nhiều đài cọc giống nhau cùng lúc. Trong quá trình dựng mô hình ETABS, chúng ta thường xuyên gặp phải trường hợp cột nằm lệch khỏi tim trục, khi đó người kỹ sư cần quyết định mô hình cột bị lệch này vào đúng tim trục (để đơn giản hoá mô hình) hay phải mô hình đúng độ lệch của cột. Người dùng chỉ cần chọn đúng tim cột trong bản vẽ AutoCAD, chức năng này có thể tự động tìm vị trí cột tương ứng trong ETABS để mô hình đài cọc. Chức năng này có thể hoạt động ngay cả khi người dùng không thể chỉ định được vị trí gốc toạ độ ETABS tương ứng trong bản vẽ AutoCAD.

2. Vẽ điểm bất kỳ (chỉ vẽ cọc hoặc điểm (Joints))
Người dùng cần chỉ định vị trí gốc toạ độ của ETABS tương ứng trong bản vẽ AutoCAD, sau đó chọn các điểm hoặc Block cọc, phần mềm sẽ tự động mô hình các điểm này vào ETABS theo đúng vị trí tương đối của chúng so với gốc toạ độ đã chỉ định. Chức năng này phù hợp khi người dùng muốn mô hình nhanh vị trí tất cả các cọc trong mặt bằng cọc vào ETABS. Lưu ý chức năng này chỉ phù hợp khi người dùng có thể xác định được vị trí gốc toạ độ của ETABS để chỉ định trong AutoCAD (một số trường hợp gốc toạ độ của ETABS không nằm tại giao trục, rất khó để xác định vị trí tương ứng trong bản vẽ AutoCAD).

0397 306 689