Phần mềm miễn phí

Hai phương thức chọn cọc


Phần mềm ETA có hai phương thức để chọn cọc:

1. Pick điểm
Với tuỳ chọn này, khi sử dụng người dùng sẽ chỉ định toạ độ các điểm tim cọc bằng cách pick chọn điểm trong AutoCAD. Phương thức này phù hợp khi người dùng có cọc không ở dạng Block hoặc cọc ở dạng Block nhưng điểm chèn của Block cọc không trùng với tâm cọc.

2. Quét chọn Block cọc
Tuỳ chọn này cho phép người dùng quét chọn các Block cọc, tuy nhiên trước khi sử dụng cần lưu ý rằng cọc phải ở dạng Block, điểm chèn của Block cọc trùng với tâm cọc và người dùng cần sử dụng nút "Select Block ..." để chọn Block cọc. Sau khi chọn Block cọc thành công, nút "Select Block ..." sẽ hiển thị tên Block cọc được chọn.

0397 306 689